BazényTrampolínyČistič odpadov TECHZáhradné dáždnikyHojdačkyLetná novinka ventilátory Organizéry TACTIX

Savo Original tekutý dezinfekčný prípravok 1 l

Výrobca:
Unilever (Bochemie)
Dostupnosť:
Na sklade
Obj. čislo:
22085
EAN:
8710522604991

2,7900 € s DPH / ks 2,3250 € bez DPH / ks

+ -

Savo Original tekutý dezinfekčný prípravok 1 l

 

Savo Original – tekutý dezinfekčný prípravok účinný na dezinfekciu vody (bazény, studne) a povrchov. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy, riasy a huby.

 • Dezinfekcia povrchov: na podlahy, kuchyne, sanitárne predmety a sanitárnu keramiku
  • použite roztok 2 l prípravku Savo Original a 9 l vody, nechajte pôsobiť 30 minút
  • silné znečistenie najprv mechanicky odstráňte
  • hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami opláchnite po 30 minútach pitnou vodou

 

 • Dezinfekcia úžitkovej vody v studniach
  • dávkujte 60 ml (1 a pol uzáveru) na 2 m3 vody
  • dávku prípravku SAVO Original najprv rozmiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre), a potom kropte vodnú hladinu studne
  • po 30 min. je voda dezinfikovaná a súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky

 

 • Dezinfekcia vody v bazénoch
  • možno použiť ako celosezónny mikrobicídny a protiporastový prípravok na prevádzku bazénov
  • kúpať sa je možné po 30 minútach od aplikácie prípravku
  • iniciačná dávka:
   • Pre prvé zachlórovanie bazénu dávkujte 160 ml SAVO Original na 3 m3 vody. Dávku najprv rozmiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom vlejte po častiach do bazéna.
   • Udržiavacia dávka: Na bežnú dezinfekciu a udržanie správnej koncentrácie voľného chlóru v bazéne dávkujte 80 ml ​​prípravku SAVO Original na 3 m3 vody každé 2 – 3 dni. Pri dlhotrvajúcich teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalom slnečnom svite je vhodné aplikovať udržiavaciu dávku denne.
   • Šoková dávka: Pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke dávkujte jednorazovo 240 ml SAVO Original na 3 m3 vody.


Fľaša má bezpečnostný uzáver. Stlačte na vyznačených bočných plochách a odskrutkujte. 1 uzáver = 40 ml

 

UPOZORNENIE: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a informácie o výrobku.

 

NEBEZPEČENSTVO
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.